Katja Frange: Intuitio on supervoimasi

Katja Frange artikkeli l Minska verkkokauppa
Intuitio on kuin jokaisen ihmisen supervoima, jota voi kehittää ja vahvistaa. Sillä voi lisätä psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia. Intuitiota voi olla vaikea ymmärtää, sillä se ei ole niinkään ymmärrettävissä kuin koettavissa. Henkinen valmentaja ja kirjailija Katja Frange avaa intuition käsitettä ja antaa artikkelissan työkaluja intuition vahvistamiseen. Lue lisää ja inspiroidu.

Kirjoittaja | Katja Frange. Kuva | Alisa Nykänen.

Intuitio on kuin jokaisen ihmisen supervoima, jota voi kehittää ja vahvistaa. Avaimena tähän on itsetuntemus ja sen myötä syntyvä erottelukyky. Intuitio on sisäistä viisautta, korkeampaa älykkyyttä, vaistonvaraisuutta, oma totuus ja sydämen ääni, joka johdattaa kohti tärkeitä kokemuksia ja kasvuoppeja. Intuition mukaan eläminen on oman tarkoituksen todeksi elämistä. Se lisää niin yksilön kuin yhteisön psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia – kirkastaa sitä, mikä on aidosti tärkeää.

Erityisesti tässä maailman ajassa intuition merkitys korostuu. Maailma on muutoksessa ja jotta voimme avautua uudenlaisille mahdollisuuksille, tulee meidän antaa arvoa analysoivan älyn lisäksi intuitiolle. Nämä eivät sulje pois toisiaan, mutta uuden luomiseen ei riitä se, mikä on tuttua ja totuttua. Rajattoman intuition avulla voimme luoda maailmaan uutta – uusia ratkaisuja ja ainutlaatuista kauneutta ja viisautta. 

Intuition monet muodot

Intuitiota on usein vaikea ymmärtää, koska se ei ole niinkään ymmärrettävissä kuin koettavissa. Se on sisäinen, subjektiivinen kokemus, jota voi olla vaikea sanoittaa muille. Ihmiset kokevat intuition eri tavoin. Toisille intuitio on kehollinen kokemus, toisille tunne. Joillekin intuitio on näky tai visio, joillekin tieto; minä vain tiedän ja tunnen tämän todeksi, vaikka en tiedä miksi. 

Intuitio Katja Frange l Minska verkkokauppa
Kuva | Unsplash

Intuitiosta voidaan puhua myös eri tasoilla. Jokaiselle ihmiselle on tuttua ne arjen keskellä syntyvät aavistuksen hetket ja pienet tuntemukset tulevasta, esimerkiksi kun tiedät kuka soittaa juuri ennen kun puhelin soi. Tämäkin on intuitiota, mutta ei kovin tietoista ja siten helposti myös harhaanjohtavaa.

Intuitio vahvistuu elämänkokemuksen ja tieto-taidon myötä. Jos teemme samaa työtä pitkään, meille kehittyy intuitiivinen kyky aistia syvemmin työhön liittyviä asioita ja tilanteita, koska kokemuksemme vahvistaa intuitiota. Intuitiota on mahdollista käyttää yhä tietoisemmin luovuuteen, uuden luomiseen ja uudenlaisiin ratkaisuihin. Se vaatii kuitenkin hyvin avointa mieltä ja kykyä antautua jollekin suuremmalle viisaudelle ja tuntemattomalle. Intuitiota on myös ajan ja paikan tuolla puolen olevat selväaistiset kokemukset ja niin sanottu suora ohjaus tai suora tieto, jota ei ainakaan vielä osata selittää tieteellisesti. 

Intuition avain on erottelukyky

Intuitio avautuu itsetuntemuksen eli tietoisuuden avautumisen ja henkisen kasvun kautta. Sitä myöten vahvistuu myös erottelukyky, joka on ehkä oleellisinta intuitiosta puhuttaessa. Mitä aidommin ihminen kohtaa itsensä, myös omat varjonsa ja pelkonsa, sitä tietoisemmin hän pystyy myös erottamaan intuition muista omaa elämää ja toimintaa ohjaavista tekijöistä.

Erottelukyvyn työkaluina ovat kyseenalaistaminen, kysely ja itsensä kanssa keskustelu. Se vaatii niin pysähtymistä kuin avointa, kiinnostunutta ja tutkivaa mieltä. Onko tämä intuitiota vai pelkoni ohjaamaa? Onko tämä minulle totta vai onko tämä opittua ja totuttua? Onko tämä sisäisen viisauteni ohjausta vai kenties toive, jonka haluan olevan totta? Toivonko jotain niin paljon, että en näe mikä on totta? Ohjaako tätä pelko vai rakkaus? 

Intuitio Katja Frange l Minska verkkokauppa
Kuva | Unsplash

Kokemus opettaa aina parhaiten, mutta silloin jos emme ole hereillä ja pysähdy sen äärelle mitä meissä tapahtuu, voi parhainkin kokemuksen mukanaan tuoma oppi ja viisaus jäädä tiedostamatta. On myös hyvä tiedostaa, että intuitio on yhteydessä sydämen viisauteen, joten se ei kumpua pelosta tai ahdistavista tunteista. Intuitio ei pakota; ei pidä tai täydy. Vaikka intuitio ohjaisikin vaikeaan valintaan ja haastavien tunteiden äärelle, silti kaiken sen pohjalla on syvä rauha ja vakaus. Se tieto ja tunne, että kaikesta huolimatta, tämä on oikein ja totta.

Intuitiolla elämisessä ehkä haastavinta on se, että ikinä ei tiedä mihin se vie. Mutta siitähän elämässä on kyse; antautumisesta suurelle mysteerille, seikkailulle, jossa voi nauttia elämästä hetki ja askel kerrallaan. Entä jos tulevaa ei tarvitse tietää, vaan voisit luottaa siihen mikä on totta ja todellista juuri nyt – ja se riittää, koska se luo myös tulevaa? Intuitio on tuolla matkalla kompassisi, erityinen supervoimasi. 

 

Työkaluja intuition vahvistamiseen

Jos intuitiota haluaa vahvistaa, voi kokeilla seuraavia asioita omassa arjessa: 

  • Leikkiminen, avoin tutkiminen ja asioiden ihmettely. Entä jos kokeilisin toimia ja tehdä toisin, ilman että minun tarvitsee tietää mihin se johtaa? 
  • Luovuus ilman päämäärää. Entä jos antautuisin olemaan luovuuden kanava, ja annan syntyä näkyväksi jotain, mitä en vielä tiedä? 
  • Läsnäolo, pysähtyminen ja meditointi. Entä jos silloin kun on hiljaisuutta ja rauhaa, olenkin hereillä ja minussa on tilaa vastaanottaa ja kokea elämää? 
  • Luonto- ja kehoyhteyden vahvistaminen. Entä jos silloin kun olen läsnä luonnossa ja tietoisemmin kehossani, mieleni ylimääräiset ajatukset hiljentyvät ja tunnistan sisäisen viisauteni?

 

Katja Frange