Minska sijoittaa suomalaisiin metsiin

Nainen metsässä auringonlaskussa. Minska artikkeli|||
Minska kantaa kortensa kekoon ympäristömme puolesta ja sijoittaa jokaisesta verkkokaupassamme tehdystä ostoksesta kaksi prosenttia suomalaisiin metsiin.

Kirjoittaja | Minska. Kuva | iStock

Minskan vastuullisuusperiaatteisiin kuuluu olennaisena osana ympäristöstä huolehtiminen. Pyrimme kaikessa toiminnassamme siihen, että kuormitamme ympäristöä mahdollisimman vähän. Verkkokauppamme varasto sijaitsee Suomessa, jotta voimme pitää logistiikkamme hiilijalanjäljen pienempänä. Suosimme kotimaisia tuotteita ja varmistamme, että tavarantoimittajamme noudattavat määrittelemiämme tiukkoja vastuullisuusperiaatteita. Koulutamme asiakkaitamme ostamaan yhdellä tilauksella enemmän, mutta tarpeisiin perustuen. Hyviä valintoja tekemällä ohjaamme kuluttamista kestävämpiin ja kestävää hyvinvointia tuottaviin tekoihin.

Sijoitamme jokaisen verkkokaupassamme tehdyn ostoksen verottomasta loppusummasta kaksi prosenttia metsiin.

Tästäkin huolimatta mekin kuormitamme ympäristöä – mutta otamme siitä vastuun. Haluamme olla ympäristötekojen saralla suunnannäyttäjä ja aktiivinen toimija. Sijoitamme kaksi prosenttia verkkokauppamme liikevaihdosta suomalaiseen metsään, josta kasvatamme hiilennieluja. Olemme mukana yhteismetsä Hiilennielussa. Sen tavoitteena on kasvattaa puuston määrää, tukea ilmastonmuutoksen hillintää, kasvattaa luonnollisia hiilennieluja ja ylläpitää ainutlaatuisen luontomme moninaisuutta.

Jokainen ostos Minskan verkkokaupasta vaikuttaa. Sitoudumme sijoittamaan jokaisen verkkokauppaostoksen verottomasta loppusummasta kaksi prosenttia metsiin. Kahdesti vuodessa valloitamme ostojen verran metsää hyvään tarkoitukseen.

Metsiä suojelemalla pidämme huolta myös vesistöistä

Yhteismetsä Hiilennielun metsiä hoidetaan jatkuvapeitteisellä metsänhoitoperiaatteella, jonka tavoitteena on saada metsä sitomaan hiiltä mahdollisimman tehokkaasti. Metsiä hoidetaan lähtökohtaisesti erilaisilla harvennuksilla siten, että hiilensidonta ja hiilivarasto pysyvät vahvoina, ja puuston keskimääräinen tilavuus hehtaarilla on reilusti keskiarvoa suurempi.

Harvennushakkuiden yhteydessä isoimmat ja huonokuntoisimmat puut kaadetaan poimintahakkuuna – luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi vanhoista puista ei kuitenkaan hakata kaikkia. Metsänhoidollisia toimenpiteitä tehdään puiden kasvun ja sitä myötä hiilensidontakyvyn edistämiseksi.

Tavoitteenamme on, että metsä on mahdollisimman tehokas hiilennielu. Näin metsän biodiversiteetti pysyy yllä ja eläinten ja kasvien elinympäristöt pysyvät elinvoimaisina. Jatkuvapeitteinen jatkuvan kasvatuksen metsä on myös ilo silmälle ja tarjoaa virkistysarvoa metsässä liikkujille.

Hiilennielu-yhteismetsän kaikki tuotto käytetään uuden metsän hankkimiseen.

Jatkuvapeitteinen metsä myös pidättää maaperän ravinteita paremmin kuin avohakattu metsä, josta ravinteet valuvat vesistöihin ja rehevöittävät niitä. Metsän hakkuiden oikealla valinnalla vaikutamme siis välillisesti vesistöjemme suojeluun.

Valtaosan ajasta metsä saa kasvaa, jolloin se sitoo hiiltä ja toimii elämän mahdollistavana elinympäristönä. Harvennushakkuiden yhteydessä suurimpia tukkikoon saavuttaneita puita poistetaan. Tällöin metsästä syntyy tuottoa. Hiilennielu-yhteismetsän kaikki tuotto käytetään uuden metsän hankkimiseen. Näin voimme parantaa metsien hiilensidontaa, sitoa hiiltä ilmakehästä, pitää huolta vesistöistämme ja ylläpitää koko ajan kasvavan metsäpinta-alamme virkistysarvoa.

Kun teet ostoksesi Minskan verkkokaupasta, tuet suomalaisia metsiä ja vahvistat niiden kykyä toimia koko maapallollemme tärkeänä hiilinieluna. Ota hyvät valinnat omiin käsiisi.