IPCC:n raportti ja ruoka

||||
IPCC:n viimeisimmistä raporteista on uutisoitu mediassa laajasti. Mitä meidän tulee raporteista tietää ja mitä tavallinen kansalainen voi arjessa tehdä vaikuttaakseen?

Kirjoittaja | Minska. Kuvitus | Minska

Uusin elokuussa 2019 julkaistu hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n ilmastoraportti varoittaa, että ennennäkemättömän nopeasti lisääntynyt maankäyttö kiihdyttää ilmaston lämpenemistä ja on uhka luonnon monimuotoisuudelle. Ihminen on ottanut käyttöönsä jopa yli 70 % maapinta-alasta, joka ei ole jäätiköiden peittämää. Maa- ja metsätalous aiheuttavat laskelmien mukaan yli viidenneksen (23 %) kaikista ihmisen tuottamista kasvihuonekaasupäästöistä ja lannoitteet saastuttavat vesistöjä. 

Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa ruoantuotantoon kaikkialla maailmassa

Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa globaaliin ruokaturvaan. Kun lämpötilat kohoavat, sademäärät muuttuvat, sään ääri-ilmiöt lisääntyvät ja ruoantuotanto on vaikeuksissa. Mitä enemmän ilmasto lämpenee, sitä suuremmat riskit kohdistuvat myös ruokajärjestelmän tasapainoon ja veden riittävyyteen. Kestämättömällä tavalla toteutettu maatalous köyhdyttää maaperää ja vähentää hiilinieluja. Esimerkiksi alkusyksystä paljon puhuttaneet Amazonin metsäpalot johtuvat suurelta osin maapallon väestön kasvaneesta lihankulutuksesta. 

Keinot hillitä ilmastonmuutosta ja järkevöittää maankäyttöä ovat olemassa

Onneksi keinoja kestävämpään maankäyttöön ja ilmastonmuutoksen hillintään on olemassa, toteaa IPCC:n raportti. Ruoantuotannon näkökulmasta maatalousmaata täytyy käyttää nykyistä kestävämmin. Kestävä maankäyttö paitsi hillitsee ilmastonmuutosta, tarjoaa myös ratkaisuja ruoan riittävyyden varmistamiseen, kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen ja luonnon köyhtymisen pysäyttämiseen. Globaalilla tasolla ja myös Suomessa ruoantuotannon päästöjä on vähennettävä. Ruoantuotannon päästöjä voidaan hillitä kolmella tasolla: teknisillä ratkaisuilla kuten viljelykäytäntöjen muutoksilla, vaikuttamalla arvoketjuihin eli siirtymällä kasvispainotteisempaan ruokaan sekä riskien hallinnalla eli parantamalla ruokaturvaa lämpenevässä maailmassa. Myös hävikin vähentämiseksi on tehtävä merkittäviä toimia, sillä tällä hetkellä kolmannes maailmanlaajuisesti korjatusta sadosta menee hukkaan jätteen ja ruokahävikin muodossa. Vähentämällä hävikkiä voidaan pienentää ruoantuotantoon tarvittavaa peltopinta-alaa ja kasvihuonekaasupäästöjä.

Yksilönä voit vaikuttaa jo tänään

Ruokajärjestelmän muutos ei tietenkään ole yksin meidän yksilöiden käsissä vaan muutokseen tarvitaan politiikkaa ja elintarvikealan laajaa muutosta. Nämä muutokset vaativat aikaa, mutta onneksi niitä odotellessa meidän ei tarvitse istua toimettomina. Eräs tehokkaimmista keinoista, joita meillä yksilöillä on käytössämme, on siirtyä enenevässä määrin kasviperäiseen ruokavalioon, sillä eläinperäisen ruoan tuottaminen on resurssien kannalta tehottomampaa kuin kasvisruoan tuottaminen. Lähes mikä tahansa kasviperäinen ravinto on hiilijalanjäljeltään ja ympäristövaikutuksiltaan parempi vaihtoehto kuin eläinperäinen ruoka.

Lähteet:  

https://www.luke.fi/ipcc/ 

https://www.ipcc.ch/srccl-report-download-page/ 

https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Keinoja_ilmastonmuutoksen_hillitsemiseks(51203)