Tietosuoja

Minskan tietosuojaseloste

Laatimispäivä: 10.10.2019

Kuvaamme tässä tietosuojaselosteessa, miten tarjoamiemme palveluiden yhteydessä käsitellään verkkopalvelumme käyttäjien, yhteistyökumppaneidemme  sekä muiden sidosryhmiemme henkilötietoja.

1 Rekisterinpitäjä

Minska Oy (3003068-1)
Sinebrychoffinkatu 11 A 42 
+358400 570 131
terve@minska.fi
(jäljempänä ”me”)

2 Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Outi Ellilä
+358400 570 131
terve@minska.fi

3 Mihin tarkoituksiin keräämme henkilötietoja ja millä oikeusperusteella?

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

 • tarjoamaamme hyvinvointimediaan liittyvien palveluiden toteuttaminen ja kehittäminen,
 • sopimus- ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen, kuten käyttäjän rekisteröiminen palvelumme käyttäjäksi ja yhteistyökumppanimme kanssa tehtävän sopimuksen täyttäminen,
 • saamamme palautteen käsitteleminen sekä asiakaspalvelumme hoitaminen,
 • verkkopalvelumme käyttäjän käyttäytymisen analysointi ja profilointi,
 • markkinointi, mainonta ja näihin liittyvä verkkopalvelumme käyttäjien segmentointi,
 • asiakasviestinnän toteuttaminen, kuten uutiskirjeiden lähettäminen,
 • mielipide- ja markkinatutkimusten sekä markkinointikampanjoiden toteuttaminen,
 • sosiaalisen median kanavissamme tapahtuvan viestinnän seuraaminen yleisellä tasolla verkkopalvelumme kehittämiseksi ja asiakaspalvelun toteuttamiseksi.
 • asiakastapahtumiemme toteuttaminen, ja niihin mahdollisesti liittyvä laskutus ja perintä.
 • mahdollisen liiketoiminnan oston tai muun yrityskaupan yhteydessä tapahtuva henkilötietojen käsittely.

Käytämme automaattista päätöksentekoa (ml. profilointi) tunnistamaan henkilöprofiileja, verkkokäyttäytymistä, ikää ja kulutustottumuksia. Käytämme näitä tietoja esim. markkinoinnin kohdentamisessa ja palveluidemme kehittämisessä.

Suorittamamme henkilötietojen käsittelyn perusteena on sopimustemme täytäntöönpaneminen, oikeutettu etumme asiakassuhteen ja/tai muun asiallisen yhteyden perusteella, tai rekisteröidyn antama suostumus.

4 Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

 • verkkopalveluumme rekisteröidyn käyttäjän yhteystiedotkuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot;
 • verkkopalveluumme rekisteröidyn käyttäjän rekisteröitymistiedot kuten käyttäjätunnus ja salasana, sekä muu mahdollinen yksilöivä tunnus.
 • uutiskirjeidemme tilaajien sähköpostiosoitteet
 • yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten yhteyshenkilöiden nimet, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tehtävä yrityksessä, yhteistyökumppanilta saadut muut tiedot, asiakassuhdetta koskevat tiedot  sekä muut henkilön tehtäviin ja asemaan elinkeinoelämässä liittyvät tiedot.
 • asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedotkuten asiakkuuden perusteella muodostettu käyttäjäprofiili, asiakkaan/rekisteröidyn kanssa käyty kirjeenvaihto ja muut yhteydenotot, 
 • evästeet ja niiden käyttöön liittyvät tiedot (lisätietoja täältä);
 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot;
 • rekisteröidyn mahdolliset antamat profilointi- ja kiinnostustiedot;
 • mahdolliset luvat, suostumukset, tarjonnanestotiedot ja markkinointikiellot sekä
 • mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt asiakassuhteen kannalta tarpeelliset tiedot.

5 Mistä saamme tietoja?

Saamme tietoja ensisijaisesti seuraavista lähteistä: sinulta itseltäsi, väestörekisteristä, viranomaisilta, luottotietoyhtiöiltä, yhteystietopalvelujen tarjoajilta ja muilta vastaavilta luotettavilta tahoilta.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

6 Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. 

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Olemme ulkoistaneet IT-hallinnan ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, jonka hallinnoimalle ja suojaamalle palvelimelle henkilötietoja tallennetaan.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7 Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

Keräämiemme henkilötietojen säilytysaikaan vaikuttaa se, missä yhteydessä ja mitä kohdassa 4 kuvattua tarkoitusta varten henkilötiedot on kerätty. 

8 Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen, vanhentuneen, tarpeettoman tai lain vastaisen tiedon oikaisua tai poistamista. Mikäli sinulla on itselläsi pääsy tietoihisi, voit muokata tietojasi itse. Siltä osin kuin käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on myös oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tapahtuneen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Sinulla on oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvia käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on oikeutettu etu. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

9 Kehen voit olla yhteydessä?

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

Psst!

Haluatko saada Minskan viimeisimmät vinkit ja päivitykset suoraan sähköpostiin?
Tilaa uutiskirje!
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.