Mitä on kiertotalous?

Jotta maapallon rajalliset luonnonvarat riittävät vielä tulevillekin sukupolville, meidän on alettava käyttää resursseja säästeliäämmin. Koko talousjärjestelmä pitää rakentaa resurssien kierrättämisen ja uudelleenkäytön varaan.

Kirjoittaja | Ami Värtö


Kiertotalous tarkoittaa yksinkertaistettuna resurssien loputonta kierrättämistä ja uudelleenkäyttöä. Lähtökohdaksi ja perusperiaatteeksi kaikkeen tuotantoon täytyy kiertotaloudessa ottaa se, että kaiken voi kierrättää ja uusiokäyttää eikä resursseja tule haaskata. Kiertotalous on vastakohta lineaariselle kertakäyttökulttuurille, jossa luonnonvaroista tuotetaan hyödyke, joka käyttöikänsä päässä päätyy jätteeksi. Lineaaritalouden ja kiertotalouden väliin mahtuu myös kierrätystalous, jossa resursseja kierrätetään jonkin verran, mutta lopulta ne kuitenkin päätyvät jätteeksi. Kiertotaloudessa luonnonvaroihin suhtaudutaan niukkuutena ja maapallon luonnonvarojen rajallisuus ohjaa kaikkea ajattelua. Kiertotalous perustuu luonnonvarojen ja materiaalin jatkuvaan kiertoon kulutuksen, korjaamisen, uudelleenkäytön, kierrätyksen ja uudelleen valmistuksen muodostaessa kehämäisen systeemin. Kiertotaloudessa emme ole kuluttajia kuten olemme tottuneet, vaan omistamisen ja ostamisen sijasta jaamme, vuokraamme ja kierrätämme.

Resurssitehokkuus edistää kiertotaloutta, kiertotalous edistää resurssitehokkuutta

Eräs käytännön esimerkki nykyisestä resurssien hukkaamisesta on yksityisautoilu. Autot seisovat käyttämättöminä yli 90 % ajasta ja silloin, kun niillä ajetaan, kyydissä on usein vain yksi ihminen. Tämä on todella resurssitehotonta omistamista ja liikkumista. Kiertotalousajattelussa liikkumista tehostetaan jakamalla käytössä olevia resursseja (kulkuneuvoja ja kuljettajia) useamman käyttäjän kesken. Liikkumisen yhteydessä emme kiertotalousyhteiskunnassa maksa omistamisesta vaan palvelusta ja samalla syntyy uutta liiketoimintaa liikenteen ja liikkumisen aloille.

Kiertotalouden liiketoimintamalleja on useita

Muutama esimerkki kiertotalouden liiketoimintamalleista:

  1. Tuotteen sijaan myydään palvelua, esimerkkinä vaikkapa vaate- ja tavaralainaamot ja autojen yhteiskäyttöpalvelut.
  2. Tuotteet suunnitellaan uusiutuvista ja kierrätettävistä materiaaleista, käyttäen suunnittelussa ja valmistuksessa uusiutuvaa energiaa. Esimerkiksi yritykset, jotka valmistavat energiaa tai lannoitteita jätteistä kuuluvat tähän kategoriaan.
  3. Tuotteen elinkaarta pidentämällä tuotetta pidetään alkuperäisessä käyttötarkoituksessa mahdollisimman pitkään huoltamalla, korjaamalla ja uudelleenvalmistamalla. Muun muassa käytetyn elektroniikan, vaatteiden ja toimistokalusteiden jällenmyynnin mahdollistavat palvelut ovat tässä kategoriassa.
  4. Kierrätykseen perustuvissa liiketoimintamalleissa kerätään elinkaarensa loppuun tulleita tuotteita ja raaka-aineita ja hyödynnetään ne uudelleen. Esimerkiksi rakennusjätettä ja tekstiiliteollisuuden ylijäämää tuotteidensa materiaalina hyödyntävät yritykset ovat tähän kategoriaan kuuluvia kiertotaloustoimijoita.

Ruoantuotantokin voi olla kiertotalousperiaatteiden mukaista

Ruoantuotantoon kiertotaloudella on myös paljon annettavaa. Alkutuotannossa käytetään mahdollisimman paljon kierrätyslannoitteita ja villikalan osuutta pyritään kasvattamaan. Tuotteet pakataan energiatehokkaasti. Kaupan puolella pyritään mimimoimaan hävikki ja jakelussa kuormia yhdistetään vähäpäästöisyyteen tähdäten. Ruokapalveluissa tarjotaan kestäviä vaihtoehtoja ja hyödynnetään kaikki raaka-aine niin, ettei hävikkiä synny. Kuluttaja pyrkii syömään energiantarpeensa mukaisesti, suosimaan kasvis- ja sesonkiruokaa ja minimoimaan hävikin. Arvokkaat ravinteet palautetaan kiertoon kierrättämällä biojäte. Tuotantoketjun loppupäässä biojäte saa uuden elämän biopolttoaineissa ja -lannoitteissa ja sillä voidaan korvata energiantuotannossa fossiilisia polttoaineita. Samalla ravinteet ja humus saadaan talteen.

Voit edistää kiertotaloutta omassa keittiössäsi

Voit edistää kiertotaloutta ja energiatehokasta resurssien käyttöä kierrättämällä jätteesi. Esimerkiksi biojätteestä saadaan kierrättämällä sekä energiaa että ravinteita. Energialla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita. Sekajätteen joukkoon laitettu biojäte poltetaan, jolloin tärkeät ravinteet haaskataan ja lisäksi märän biojätteen energia-arvo on heikko. Kuluttajien sekajätteen seassa on tällä hetkellä yli kolmannes biojätettä, jota ei saada hyötykäyttöön. Määrä vastaa 6500 omakotitalon vuosittaista lämmitystarvetta sekä noin 44 000 omakotitalon vuotuista sähköntarvetta. Biojätteestä saadaan myös lannoitevalmisteita, joilla voidaan korvata keinolannoitteita. Lajittelulla on siis merkitystä.


Lue lisää kiertotaloudesta:

https://www.sitra.fi/blogit/tehottomalle-ja-kalliille-liikkumiselle-vaihtoehto/

https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-kiinnostavimmat/#mista-on-kyse

https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalous-ruokajarjestelmassa/#mista-on-kyse

https://kiertaakohyvakauttasi.fi/

Katso lisää artikkeleita